Je lepšie zbúrať alebo rekonštruovať nehnuteľnosť?

Možno sa to stalo aj vám – zdedili ste starý dom po rodičoch alebo starých rodičoch alebo ste kúpili pozemok, na ktorom stojí trouchnivějící nehnuteľnosť. A vy sa v takom prípade pýtate, či búrať alebo rekonštruovať? Aj keď sa mnohí ľudia rozhodujú pre rekonštrukciu, je potrebné spomenúť, že nie vždy je rekonštrukcia výhodnejšie voľba. Treba počítať s tým, že náklady spojené s rekonštrukciou nemusí byť ešte koncové, bývanie sa môže aj v rekonštruovanom príbytku poriadne predražiť. A tak sa ponúka otázka, či sa radšej nepustiť do demolačných prác, aj keď je následne nutné vykonať likvidáciu odpadu.

Ako sme spomenuli, rozhodnúť sa, či je lepšie dom zdemolovať alebo ho zbúrať, nie je vždy jednoduché. Ak dom priamo nepadá na hlavu, mnohí uvažujú nad rekonštrukciou. Mnohí ľudia majú s danou nehnuteľností späté detstva, a tak dom nechcú zbúrať. Lenže búracie a demolačné práce sú naozaj niekedy výhodnejším a tiež ekonomickejším riešením.

Sadnite si nad tým a spočítajte si to

To najlepšie, čo môže človek urobiť v prípade, že sa rozhoduje, či má nehnuteľnosť zbúrať alebo ju zrekonštruovať, je, že si nad tým sadne a spočíta si, koľko by ho vyšla aká varianta. Ako sme spomenuli, náklady spojené s rekonštrukciou síce nie sú vždy koncové či rozhodujúce, ale môžu pomôcť človeku predstaviť si, koľko by rekonštrukcia obnášala.

Rekonštruovať alebo zbúrať?

Ak by sme sa nad rekonštrukciou pozastavili ako prvý, povedali by sme, že v tomto prípade je nutné často vymeniť nielen rozvody vody a elektriny, ale tiež sa veľakrát musia investovať do novej strechy, do zateplenia, tiež do nových podláh, krovov a podobne. Nutná je často aj oprava kanalizácie, čo je taky finančne náročná vec.

Čo sa týka demolačných prác, v tomto prípade sa cena vždy odvíja od veľkosti danej nehnuteľnosti. S čím je ale nutné počítať, tak je likvidácia odpadu a stavebnej sutiny, za čo sa napokon taky platí.