Čo je podvojné účtovníctvo a pre koho je povinné?

Podvojné účtovníctvo je síce starší, ale stále hojne používaný termín, ktorého protikladom je daňová evidencia. Je to pravdepodobne najprehľadnejší a zároveň najzložitejší spôsob, ako viesť evidenciu príjmov a výdavkov, okrem toho je ale pre niektoré podnikateľské subjekty povinné zo zákona. Ako funguje?

Môžete sa k nemu prihlásiť aj dobrovoľne

Podvojné účtovníctvo musí viesť právnické osoby, teda spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Ďalej tento spôsob účtovníctva musia praktizovať fyzické osoby, ktorých obrat za predchádzajúci kalendárny rok presiahol 25 miliónov korún. Povinnosť platí aj pre súkromné ​​osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, trustové a investičné fondy, družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek, neštátne ziskové organizácie a organizačné zložky štátu.

SZČO môžu viesť podvojné účtovníctvo aj na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia, ak chcú mať jasný prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch. Len čo fyzickej osobe takáto povinnosť vznikne, musí ho daná osoba viesť po dobu minimálne piatich rokov. Ak za túto dobu preukáže, že ani v jednom roku obrat nepresiahol spomínaných 25 miliónov, môže prejsť späť na daňovú evidenciu alebo výdavkový paušál.

Všetko sa eviduje v dvoch účtoch

Pri podvojnom účtovníctve je nutné mať samostatný účet pre výnos a pre náklady. Položky sa potom zapisujú do oboch týchto účtov. Keď teda napríklad zakúpite určitý tovar, zapíšete si ho do výnosu a do nákladov potom dáte cenu, ktorú ste zaň museli zaplatiť. V dnešnej dobe existujú počítačové programy, ktoré môžu podvojné účtovníctvo značne zjednodušiť.

Živnostníci, ktorým povinnosť viesť podvojné účtovníctvo nevzniká, si vedú daňovú evidenciu. Tam spracovávajú prehľad o príjmoch a výdavkoch a tiež pohľadávky a záväzky. Túto evidenciu potom každý rok vykážu v daňovom priznaní. Pokiaľ svoje výdavky vedú formou paušálu, evidujú hlavne doklady o príjme, z ktorých sa vypočítava základ dane.