Čo sa radí medzi obnoviteľné zdroje energie? Ako ich využiť doma?

V mnohých prípadoch si prajeme znížiť energetickú náročnosť na bývanie. Na to nám môže poslúžiť využívanie niektorých zdrojov energie z prírody. Ako na to?

Slnečnú energiu premeníme na elektrinu

Fotovoltaika bola objavená fyzikom Becquerelom už v priebehu 19. storočia. Trvalo ale ešte niekoľko desiatok rokov, kým sa podarilo premeniť slnečnú energiu na elektrickú. Fotovoltaická elektráreň dnes môže zdobiť každú bežnú strechu a znižovať tak výdavky za elektrinu širokej populácii. Energia zo slnka sa radí medzi obnoviteľnú.

Energia vetra je neutíchajúca

Kým na našu planétu bude svietiť slnko a bude tu atmosféra, vždy bude dochádzať k zmenám počasia. Preto je potrebné sa snažiť čo najviac využívať silu vetra. Veterné elektrárne majú stále modernejšiu podobu a slúžia na ekologickú výrobu elektrickej energie. Aj tento zdroj sa považuje za obnoviteľný. Nič sa pri výrobe energie nespaľuje, nevzniká nebezpečný odpad.

Tepelné čerpadlo spracuje energiu

Podľa šiesteho paragrafu a tretieho odseku zákona číslo 406/2000 Zb. je tepelné čerpadlo považované za prístroj, ktorý dokáže vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov. Tepelné čerpadlo tak dokáže odoberať teplo napríklad zo vzduchu, zeme, ale aj z vody a premiestniť ju do sústavy. Získavame teda teplo, nie elektrickú energiu.

Vodná energia vyrába elektrinu

Aj zdroj energie z vody je pre ľudstvo dôležitým. Vodné turbíny sa snažia o produkciu elektrickej energie, ktorú ľudstvo potrebuje pre svoju bežnú prevádzku. Medzi najväčšie hydroelektrárne na svete sa radia Tri tiesňavy v Číne a Itaipú na hranici Paraguaja a Brazílie.

Bioenergia

Ďalším zdrojom obnoviteľnej energie je biomasa. Tú môžeme premeniť napríklad na plynný metán, na bionaftu, alebo aj na etanol. V poslednej dobe sa vedci snažia prísť na spôsob, ako účinne skvapalniť biomasu a celulózový etanol.

Toto sú niektoré obnoviteľné zdroje energie.