Podnikanie na rodičovskej dovolenke a zálohy na sociálne a zdravotné

Pokiaľ premýšľate, že si začnete privyrábať podnikaním na rodičovskej dovolenke, máte určite veľa otázok. Neprídete o rodičovský príspevok? Budete musieť platiť sociálne a zdravotné poistenie? Pozrite sa, aké sú aktuálne podmienky.

Na materskej dovolenke osobne podnikať nemožno

Rodičovská dovolenka nadväzuje na materskú, obe tieto „dovolenky“ ale v pravom slova zmysle majú iba zamestnankyne, nie podnikateľky. Ak poberáte peňažnú pomoc v materstve plynúce zpodnikania, musíte podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ju vykonávať pomocou svojich zamestnancov alebo spolupracujúcej osoby.

Rodičovský príspevok dostáva rodina od štátu na svoje najmladšie dieťa. Jeho celková výška je 300000 (u viacerčiat 450000) a to, ako si ho rozložíte, závisí od predchádzajúcich príjmov vašich alebo vášho partnera. Ak SZČO nepoberala peňažnú pomoc v materstve, môže sa rodičovský príspevok začať vyplácať ihneď po pôrode.

Podnikanie na rodičovskej dovolenke má svoje pravidlá

Podnikanie počas poberania rodičovského príspevku nič nebráni, avšak dieťa mladšie ako 2 roky nesmie byť umiestnené v škôlke či jasliach dlhšie ako 92 hodín mesačne, prípadne je nutné mu zaistiť inú formu stráženia. Pri poberaní rodičovského príspevku sa sprípadného podnikania stáva vedľajšia činnosť, čo so sebou nesie značné výhody.

Preddavky na sociálne a zdravotné poistenie sa vypočítavajú zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu vypočítaného dosiahnutého zisku, teda rozdielu medzi príjmami a výdavkami (skutočnými alebo paušálnymi). Uplatniť môžete tiež zľavu na poplatníka. Vymeriavací základ je potom polovica zisku. Ak je váš ročný hrubý zisk menší ako rozhodná čiastka, ktorá v roku 2022 činí 93387 Sk, zálohy na sociálne poistenie neplatíte. V opačnom prípade je sadzba 29,2 %. Na zdravotné poistenie je sadzba stanovená na 13,5 % z vymeriavacieho základu.

Ukončiť alebo prerušiť svoje podnikanie môžete kedykoľvek, teda pokiaľ chcete v podnikaní pokračovať alebo s ním začať práve počas rodičovskej dovolenky, nič vám nebráni.