Aj OSVČ sa musia riadiť v oblasti BOZP platnou legislatívou. Vedeli ste to?

Stále pribúda osôb, ktoré sa registrujú ako samostatne zárobkovo činné osoby, teda ako takzvané SZČO. Ide o osoby, ktoré pracujú takzvane na svojej voľnej nohe. Málokto z nich si však uvedomuje, že aj oni musia mať vyriešené BOZP, aj oni sa musia v oblasti BOZP riadiť platnou slovenskou legislatívou. Ak pracujete ako SZČO, máte BOZP vyriešené alebo je pre vás táto povinnosť novinkou?

Bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sa rozumie súbor technických, organizačných a výchovných opatrení, ktoré pri správnej realizácii vytvorí ideálne podmienky na to, aby sa pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia zdravia znížila na úplné minimum. Je dôležité mať BOZP vyriešenú, v prípade kontroly hrozia nemalé pokuty aj samostatne zárobkovo činným osobám.

V Českej republike je kľúčovým predpisom pre oblasť bezpečnosti práce Zákonník práce, v ktorom sú uvedené všetky požiadavky, ktoré sa kladú na zamestnávateľa ako takého, ale aj na zamestnancov.

Keď pracujete ako SZČO

Ak sa radíte medzi samostatne zárobkovo činné osoby, potom sa na vás vzťahuje zákon uvádzajúci požiadavky na zaistenie BOZP pri činnostiach mimo pracovnoprávne vzťahy. Je dôležité podotknúť, že v Zákonníku práce nie je presne definovaná samostatne zárobkovo činná osoba, zvyčajne sa rozdeľujú tieto osoby na dve kategórie, a to na fyzické osoby, ktoré sami pracujú, a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú samostatne zárobkovú činnosť (čiže na SZČO so zamestnancami a na SZČO bez zamestnancov).

Využite služby firmy Extéria

Kým osoby samostatne zárobkovo činné bez zamestnancov majú BOZP trochu jednoduchšie, SZČO so zamestnancami na druhú stranu ťažšie. Ak si však s bezpečnosťou práce, prípadne s požiarnou ochranou neviete rady, obráťte sa na firmu Extéria, ktorá vám so všetkým, čo s BOZP a PO súvisí, poradia. Firma je popredným poskytovateľom poradenstva v spomínaných oblastiach.