Štyri dôvody pre fotovoltaiku

Fotovoltaiku dnes nie je potrebné dlho predstavovať, jedná sa o veľmi perspektívny technológiu, ktorá hrá v energetickom svete veľkú úlohu. V súčasnej dobe je o fotovoltaické elektrárne veľký záujem, dôvodom je stále sa zvyšujúce cena energií. Kým cena elektrickej energie neustále rastie, cena elektriny vyrobenej solárnymi panelmi dlhodobo klesá. Práve cena a následné ušetrenej nákladov na energie je prvým dôvodom, prečo do fotovoltaiky investovať.

Mnohí môžu namietať, že síce solárne panely predstavujú úsporu financií, ale na druhú stranu je obstarávacia cena tejto vymoženosti vysoká. Pravdou je, že obstarávacia cena už dávno nie je taká vysoká, ako sa mnohí domnievajú. Existuje totiž dotačný program Nová zelená úsporám, v rámci ktorej je možné získať dotáciu vo výške niekoľkých desiatok tisíc korún.

Fotovoltaické elektrárne sú bezpečné a spoľahlivé

Dôvodom, prečo do fotovoltaiky investovať, je tiež fakt, že sú bezpečné a tiež spoľahlivé. Zaistí vám elektrinu po dlhých dvadsať, tridsať rokov. Solárne panely udržujú svoj výkon, navyše výrobcovia garantujú ich výkonnosť. Podľa výrobcov výkon solárnych panelov neklesne pod osemdesiat percent po dobu dvadsiatich piatich rokov. Fotovoltaika je tak skutočne spoľahlivou technológiou v dlhodobom meradle.

Fotovoltaika šetrí životné prostredie

Neustále sme nabádaní k tomu, aby sme šetrili životné prostredie. Ak si necháme nainštalovať solárne panely, skutočne budeme životné prostredie šetriť. Výroba solárnej energie totiž nie je nijako škodlivá, príroda sa šetrí, nedochádza k žiadnej ujme.

Fotovoltaika prispieva k tvorbe pracovných miest

V posledných rokoch je fotovoltaika tak obľúbená, že možno konštatovať, že prispieva k tvorbe nových pracovných miest. Fotovoltaické odvetvie prináša nové pracovné pozície nielen v Európe, ale kdekoľvek na svete.

Solárne panely sú tiché

Výhodou solárnych panelov je to, že sú absolútne tiché. Nevydávajú žiadny hluk.