Život s autizmom

Autizmus je v dnešnej dobe veľmi často vyslovenú diagnózou. Ide o poruchu autistického spektra, kedy má daný človek problém v oblasti komunikácie, sociálnych zručností a predstavivosti. S touto definíciou prichádza Kateřina Thorovej, autorka knihy s názvom Poruchy autistického spektra. Je možné, že ste sa s ňou stretli tiež vy, ak ste o autizme počuli vo svojom okolí. 

Vyššie uvedené problémy spôsobujú, že sa osoba s autizmom horšie začleňuje do spoločnosti a jej život sa od života zdravých ľudí často výrazne líšia. Ako sa teda ľuďom s autizmom žije? 

Individualita … 

Všeobecne platí, že nenájdete dve osoby s autizmom, ktoré by boli rovnaké, mali rovnaké príznaky, rovnaký priebeh. Preto sa tiež ich životy značne líši. Niektorí sú na tom veľmi dobre a sú integrovaní do našej spoločnosti a žijú bežným životom. Iní sú zase odkázaní na celodennú starostlivosť asistenta alebo sú ubytovaní v chránených bývania či iných zariadeniach, ktoré sú pre ne určené. 

Problémy v komunikácii a sociálnej interakcii 

Kvôli problémom v oblasti komunikácii, mávajú osoby s autizmom mnohokrát problém presne vyjadriť, čo potrebujú. To pre nich býva veľmi frustrujúce, pretože horšie dosahujú svoje ciele a uspokojujú svoje potreby. Priateľov väčšinou nemávajú. Komunikácia je pre nich náročná a majú z nej strach. Ak hovorí, môžu pôsobiť na druhej trochu otravne, pretože radi dlho hovorí o téme, ktoré je im blízke, ktorému rozumie, ale nezisťujú, či je druhý skutočne počúva. Týmto mnohokrát prichádzajú aj o možnosť mať vzťah a založiť rodinu. 

Problémy v predstavivosti 

Ľudia s autizmom mávajú často problém so symbolickým myslením. Ako malé deti si nedokážu hrať tak, aby im hra niečo priniesla, aby pri nej upevnili vzťah so svojimi rovesníkmi. 

spoločnosť 

Veľmi smutný je ale najmä pohľad našej spoločnosti na autizmus a ľudí, ktorí im trpia. Často sa vysmievajú a používajú oslovenie „autistov“ ako nadávku, ponižujúce výraz, a to dokonca pri komunikácii so svojimi zdravými priateľmi. 

Život s autizmom je skrátka plný náročných prekážok. Našťastie je dnes možnosť s touto poruchou pracovať. Osvojiť si niektoré komunikačné a sociálne zručnosti, nacvičiť hru.