Majú pre náš organizmus doplnky stravy nejaký prínos?

Je to stále dookola, kúpiť si nejaký vitamínový doplnok stravy, alebo nie? Ide len o klamlivú reklamu, alebo nám prospievajú? Vyhodené peniaze, alebo pomocník pri nedostatku vitamínov a minerálov v tele? Na trhu nájdeme celý rad prípravkov označovaných ako doplnky stravy, nie všetky ale pôsobí vierohodne …

Medzi doplnky stravy zaraďujeme výrobky patriace do osobitnej kategórie potravín, ktoré sú uvádzané na trh vo forme kapsúl, pastiliek, cukríkov, ako kvapalina v fľašiach alebo v iných podobných formách. Cieľom konzumácia doplnkov stravy je doplnenie bežnej stravy na úroveň priaznivo ovplyvňujúce zdravotný stav jedinca. Od potravín na bežnú spotrebu sa doplnky stravy odlišujú vysokým obsahom vitamínov, minerálnych látok alebo látok s nutričným či iným účinkom na ľudský organizmus, ktoré boli vyrobené na doplnenie bežnej stravy. Bežne tak v doplnkoch stravy nájdeme vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, mastné kyseliny alebo rôzne extrakty z liečivých rastlín. Aj napriek tomu, že doplnky stravy sú radené medzi potraviny, sú veľmi často spájané s liekmi. Musíme mať však stále na pamäti, že od každej z týchto skupín liekov sa očakáva úplne niečo iné. Hoci doplnky stravy obsahujú biologicky aktívne látky, nie je z mnohých dôvodov možné, aby nahrádzali lieky s liečebným konštatovaním. Jednalo by sa potom o nezodpovednú zámenu role a ciele, ku ktorému boli tieto látky určené, a vznikol by nežiadúce chaos. Úlohou liečiv je teda liečiť a navracať zdravie, naproti tomu úlohou doplnkov stravy je zdravie upevňovať. Z tohto faktu však môžu vyplývať určité nejasnosti a problémy, ktoré môžu byť využité niektorými záujmovými skupinami v šírení klamlivých informácií.