Získate demolačný výmer, zbúrate a môžete stavať nový dom

Aký je postup, keď si kúpite pozemok, na ktorom stojí dom určený na demoláciu?

Stavebný pozemok?

Prajete si na pozemku, ktorý ste si zaobstarali, postaviť nový objekt? Najskôr je ale nutné, aby ste získali demolačný výmer a odstránili z pozemku existujúcu stavbu. Tá je už v nevyhovujúcom stave, ktorý neumožňuje jej ďalšie opravy. Demolácia sa rieši na základe paragrafu 128 zákona číslo 183/2006 Zb. V tomto zákone sa pojednáva o územnom plánovaní, a tiež o stavebnom poriadku. Aby ste získali povolenie na demoláciu, budete potrebovať súhlasné vyjadrenie stavebného úradu.

Čo bude treba zaistiť?

Aby vám stavebný úrad vydal povolenie na demoláciu, bude potrebné doložiť technický popis demolácie, ale tiež uviesť súčasný stav objektu. Väčšina stavieb je už zameraná a ich existencia je v katastrálnom úrade oznámená. Pokiaľ tomu tak nie je, budete musieť nechať stavbu zamerať. Aby ste získali povolenie na demoláciu, bude potrebné aj súhlasné stanovisko odboru životného prostredia, kde budete uvádzať, ako naložíte so stavebnou suťou. S týmito úkonmi vám pomôžu pracovníci jednotlivých úradov.

Ide sa búrať

Teraz, keď ste získali demolačný výmer, sa môže prejsť k samotným búracím prácam. Tie vykonávajú špecializované firmy, ktoré postupujú počas búrania podľa zákonom stanovených postupov. Vedia, ako nakladať so stavebnou suťou, a dokážu si poradiť aj so správnym určením a následnou likvidáciou nebezpečných stavebných súčastí, medzi ktoré sa radí aj obávaný azbest. Po ukončení demolácie sa firma postará o odpratanie a roztriedenie všetkého stavebného odpadu, ktorý demolácia vyprodukovala.

A môžete stavať

Teraz je potrebné doložiť na úrade nielen fakt, že k demolácii došlo, ale aj spôsob, akým bolo nakladané so stavebnou suťou. Tieto dokumenty vám odovzdá firma, ktorá realizovala demolačné práce. Teraz už vás čaká posledný krok – dokončenie demolácie na úrade, kde bude potvrdené odstránenie budovy, a kde dôjde k odstráneniu stavby z katastra nehnuteľností. Teraz už je váš pozemok pripravený na novú stavbu.

A konečne môžete postaviť svoju vysnívanú stavbu.