Žije vaša knižnica tak, ako by ste si predstavovali?

Knižnica je samozrejme miestom, kde si ľudia chodia požičiavať knihy a časopisy. V mnohých prípadoch sa ale jedná aj o významnú kultúrnu inštitúciu s dôležitým presahom. Žije to aj vo vašej knižnici? Alebo vidíte priestor na zlepšenie? Ideálna kultúrna inštitúcia má tieto dôležité body.

Vzdelávanie obyvateľstva

Knižnica nie je len miestom, kde si človek môže požičať súčasnú aj historickú literatúru, audioknihy alebo nosiče, ale aj dôležitým miestom pre vzdelávanie. Môžete organizovať konkrétne prednášky, ktoré sa budú venovať významným udalostiam alebo osobnostiam vášho okolia. Alebo usporiadajte stálu výstavu. Výstavné panely pripomenú dôležité udalosti alebo osobnosti a činy, ktoré by nemali byť zabudnuté. Výstavná stena tak bude stále informovať vašich obyvateľov, bez nutnosti prednášky.

Besedy a stretávanie

Opäť je možné sa stretávať. Po dlhej dobe, keď sme nemali možnosť zdieľať naše životy, sa opäť môžeme stretávať. Naplánujte kalendár podujatí a dovoľte vašim obyvateľom, aby navštívili zaujímavé a prínosné besedy a mohli sa vo vašej kultúrnej inštitúcii stretávať. Medzigeneračné stretávanie, ale aj cielené prednášky pre jednotlivé skupiny obyvateľstva, sú prínosom pre celú komunitu.

Vychovávame si mladých čitateľov

Pravidelne organizujte chvíľky s knihou pre miestne základné školy. Obzvlášť deti na nižšom stupni základnej školy tak majú možnosť sa vôbec po prvýkrát pozrieť do knižnice a vidieť zaujímavosti a tituly, ktoré ponúkate. Mnoho knižníc si tvorí svoj vlastný systém odmeňovania čitateľov. Do kníh vkladajú pracovné listy, ktoré majú deti vypracovať počas čítania titulu. Následne sú odmenené a tvoria sa zoznamy najlepších čitateľov, ktorí dostávajú darček.

Klubík pre najmenších

Knižnica je tiež dôležité komunitné centrum. Po celý rok už opäť môžete ponúkať klbko pre rodičov s deťmi, ktoré sú vekovo najmladšie. Pár básničiek, ktoré si spolu poviete, zoznámia deti v najnižšom veku s priestorom knižnice, kde si ich rodičia pre nich môžu požičať prvé leporelá.

Žije aj vaša knižnica?