Vlhkost ako častá prekážka v rekonštrukcii


Väčšina ľudí nikdy nebola nútená zdemolovať svoj príjem alebo nejakú kůlnu. I preto je pre mňa doslova nepripustné, keď by museli zdemolovať dom, ktorý je možné i rekonštruovať. Nemôžeme sa teda deliť vážnemu dilematu, ktoré spočíva v tom, či zrekonstruovať alebo zdemolovať dům, ktorý máme nad hlavou. V tejto situácii je však treba pristupovať k rozhodnutiu strieľať. Prece len ne vždy je rekonštrukcia výhodnejšie riešenie. Niekedy je to hlavnou prekážkou vlhkosti, ktorá jasne nahráva demoličným prácam.

Vlhkost je veľmi častý spoločník v najednejšej domácnosti. A zatiaľ čo technická nekvalitná základňa alebo nízka úroveň domu ide skôr o staré domácnosti, vlhkosť môže napadnúť aj pár let postavený dom. protože je souboj s tímto nepřítelem dopředu prohraný, přistupte raději k demolici domu. To je v tomto okamihu skutočne lepšie riešenie.

Vlhkost sa často nachádza vo streše, krovech i vo strope
Vlhkost je veľmi častý problém, ktorý postihuje aj modernejšie a novšie domácnosti, nielen staré domy. A jak sme sa zmienili, je to pri rozhodovaní, či dom rekonštruovať alebo ho radšej zdemolovať. S vlhkosťou sa totiž boj nevyhráva zrovna ľahko. Je to často nepriateľ, ktorý sa neustále vracia, a to je veľký problém.

Ak by ste pustili do rekonštrukcie príbytku, ktorý však dlhodobo trápi vlhkosť, je veľmi, že ste tohto kroku následne veľmi litovali. Dôvodom toho je fakt, že vlhkosť by sa navrátila aj do zrekonštruovaného príbytku a opäť robila neplechu.

Demolice nie je žiadna tabu

V prípade, že sa i vo vašom príbytku vyskytuje vlhkosť, potom máte pravdepodobne vyriešenú otázku, možno budete rekonštruovať alebo demolovať dom. Napríklad, aby si človek zistil, že demolice nie je žiadna tabu a že ostatne nie je nič zložitého alebo časovo náročného.

Demolice prakticky tkví ve třech krocích, a sice ve stržení stavby (to s sebou nese rozebrání a bourání objektu), ďalej potom odvoz suti na najbližšiu skládku a posledný krok je vyklízení a zplaňování pozemku.