Podnikatelia, viete, čo je to havarijný plán?

Každý podnikateľ sa musí pri vstupe do podnikania informovať o tom, čo sú jeho povinnosti a čo je potrebné vyriešiť, prípadne urobiť. Najviac v nebezpečenstve je neinformovaný podnikateľ, prípadne nevedomý podnikateľ, ktorému môžu byť v prípade kontroly udelené pokuty siahajúce do výšky stoviek tisíc korún, ak nie do miliónov korún. Napríklad za nevyriešeniu BOZP a PO sú pokuty enormne vysoké. Avšak okrem bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je potrebné mať vypracovaný aj havarijný plán, na ktorý taktiež celá rada podnikateľov zabúda. 

Ponúka sa ale otázka, čo to havarijný plán vlastne je. Ide o dokument, v ktorom sa špecifikujú činnosti aj opatrenia, ktoré vedú na zmiernenie alebo prípadne na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti, havárie. Je niekoľko typov havarijných plánov, s ktorými sa poďme oboznámiť. 

Typy havarijných plánov 

Existuje napríklad havarijný plán kraja, ktorý sa spracováva pre riešenie mimoriadnych udalosti, ktoré vyžadujú hlásenia tretieho alebo osobitného stupňa poplachu. Všetko je podľa poplachového plánu. 

Potom tiež existuje vonkajší havarijný plán, ktorý sa spracováva prevažne pre jadrové zariadenia alebo pracoviska štvrtej kategórie. Taktiež sa spracováva pre objekty a zariadenia, pri ktorých je pravdepodobný vznik veľkej havárie, ktorá by bola spôsobená nebezpečnými chemickými látkami alebo prípravkami. 

Nesmieme zabudnúť ani vnútorný havarijný plán, ktorý spracovávajú len prevádzkovatelia objektu alebo prevádzkovatelia zariadení, pri ktorých tiež existuje možnosť vzniku závažnej havárie. Zároveň musí patriť do skupiny B.