Paniková kľučka a jej výhody

Viete, ako funguje panikové kľučka a kedy sa vám hodí? V prvom rade je potrebné pochopiť, ako vlastne panikové kovanie funguje. Zjednodušene povedané, ako už zo samotného názvu kovania vyplýva, ide o riešenie navrhnuté v rámci prevencie proti vzniku akejkoľvek paniky. Panikové kovanie je teda mechanická časť na dverách, ktorá je najmä určená do veľkých priestorov a miestností. Paniková kľučka umožňuje otvorenie dverí a hlavne vstup do všetkých únikových priestorov. Používa sa najmä pri núdzových únikových východov. V prípade akéhokoľvek ohrozenia osôb nachádzajúcich sa v uzavretej miestnosti možno dvere, ktoré sú osadené panikovým kovaním, kedykoľvek ľahko otvoriť.

Toto kovanie môže byť tiež napojené na bezpečnostné systémy, ktoré sú napájané elektrinou. Tieto dvere je ale napriek tomu možné otvoriť aj v prípade náhleho výpadku prúdu. Každé panikové kovanie má byť označené tiež certifikátom spoločne s všeobecným stavebným posudkom. Umiestnenie panikového kovania sa uskutočňuje formou návrhu projektantom alebo architektom. Treba tiež rozlišovať priečne panikové kovanie a klasickú panikovú kľučku. Veľmi často sa stretneme s priečnym panikovým kovaním, alebo tiež s takzvanou panikovou hrazdou. Použitie tohto kovania presne upravuje norma STN EN 1125, ktorá stanovuje, že v prípade, kedy je v budove väčší počet osôb, čo je udávané na 200 a viac osôb, ktoré nie sú s daným prevádzkou a priestory budovy riadne oboznámené, musí byť práve všetky dvere núdzových východov na únikových cestách vybavené týmto priečnym panikovým kovaním.

V ostatných prípadoch, napríklad v prípade menšieho počtu osôb ako je 200, potom toto upravuje norma STN EN 179. V takých prípadoch je potom možné použiť klasickú panikovú kľučku. V praxi sa používajú panikovej kľučky v zásade ako bezpečnostné opatrenie. Vedľa funkcie otváranie dverí vo veľkých priestoroch a miestnostiach vždy umožňuje voľný priechod vo všetkých krízových situáciách. Panikovú kľučku preto často môžeme vidieť napríklad v divadlách, kinosálach, v konferenčných miestnostiach, na diskotékach a ďalších priestoroch. Používa sa na všetkých miestach, kde má prístup veľký počet ľudí.