Hydroizolácia a tepelná izolácia

S rôznymi chybami, ako sú napríklad nepodarené rekonštrukcie, alebo „antikutilské“ úpravy sa stretáva mnoho z nás takmer denne. Ale málo z nás už vie, aké následky môžu tieto nepodarené projekty mať. Pokiaľ je ale reč o závadách na hydroizoláciu a tepelnej izolácii, jedná sa o veľmi závažný problém, ktorý je navyše finančne náročný.

Pokiaľ ide o staršie nehnuteľnosti, často sa v nich vyskytuje netesné alebo chýbajúce hydroizolácia základov a spodnej stavby, prípadne podláh v pivnici či prízemí. Medzi obvyklé prejavy závady sa radí vlhnutie spodných častí obvodových stien, vzlínanie vody do zvislých konštrukcií, degradácia podláh v úrovni terénu alebo v suteréne (boulení, pleseň, dřevokaz) a degradácia povrchovej úpravy soklov. Nutná oprava spravidla zahŕňa vykonanie novej hydroizolácie a drenáže. Ďalšia závadou je nekvalitný prevedenie detailov plochej strechy alebo terasy. Oprava nemusí byť príliš náročná, každopádne je nutné vykonať ju skôr, než začne prenikať voda do okolitých konštrukcií. Ale aj nekvalitné obkladačské práce, napríklad chybné silikonovaní, vynechanie hydroizolačnej vrstvy v sprchovacom kúte alebo netesné napojenie odtokového žliabku, môžu viesť až k zatekaniu vody do podláh či stien kúpeľne.

To, že starší nehnuteľnosti mávajú veľmi často nezateplenou fasádu je zrejmé. Avšak aj pri objektoch, ktoré sú „po rekonštrukcii“ sa pravidelne stretávame s veľmi nekvalitne vykonaným zateplením fasády. Najčastejším problémom býva nedostatočná hrúbka zateplenia, nesprávne vykonanej detaily a nekvalitné ukotvenie polystyrénových dosiek. To isté platí aj pri streche. Okrem zvýšených nákladov na vykurovanie hrozí v dôsledku nedostatočného zateplenia tiež poškodenia ďalších prvkov strechy.