Bezpečnosť práce je dôležitý aspekt každej spoločnosti

Veľká firma, štátna správa, podnikatelia, tí všetci musia zaistiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je outsourcing bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. V tomto článku sa pozrieme na výhody outsourcingu.

Vneste do svojho podnikania pokoj

Exteria referencie je voľbou, ako zaistiť pre vašu firmu skúsených odborníkov, ktorí sú priebežne preškoľovaní a certifikovaní v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Ich úplne férové jednanie vás presvedčí o tom, že kontroly zo strany Oblastného inšpektorátu práce, Hasičského záchranného zboru či Krajskej hygienickej správy pre vás nemusia byť už nočnou morou. Aké sú výhody outsourcingu BOZP a PO?

Zlepšenie bezpečnosti pracovného prostredia

Znalci vás upozornia na nedostatky, ktoré vy už ani nevnímate v dôsledku tzv. prevádzkovej slepoty… Avšak kvalifikovaní odborníci včas identifikujú a minimalizujú riziká. Vykonajú audit a spracujú všetku dokumentáciu v oblasti bezpečnosti práce a PO podľa platnej aktualizovanej legislatívy. Zaistí profesionálne školenie vašich pracovníkov i vedúcich zamestnancov. Posúdia požiarne nebezpečenstvo, poskytnú poradenstvo, a navyše dodajú aj hasiace prístroje a nutné výstražné značenie.

Šetrenie času a peňazí

Zamestnanie osoby na prevenciu rizík je pre firmu finančne nákladné. Je nutné vziať do úvahy pravidelnú mzdu. Navyše hradíte odvody na poistenie za firmu, čo tvorí zhruba ďalších 35% mzdových nákladov. Musíte zaistiť kanceláriu, pracovné a ochranné pomôcky, zákonné školenia. Problém nastáva v prípade ochorenia. Vôbec nič z toho nemusíte riešiť v prípade outsourcingových BOZP a PO služieb! Mimochodom firma vás zastúpi aj pri kontrolách zo strany štátnych inštitúcií.

Využitie najnovších technológií

Pri outsourcovaní bezpečnosti práce a požiarnej ochrany očakávajte získanie prístupu k moderným technológiám a znalostiam v tejto oblasti. A to preto, že tieto služby sú spravidla poskytované spoločnosťami, ktoré sa špecializujú práve na BOZP a PO.