Ako poznáte, že ste mikromanažér?

Ak podnikáte, pravdepodobne ste sa už stretli s pojmom mikromanažment. A pravdepodobne to nebolo v pozitívnom zmysle slova – len málo vecí je pre zamestnancov tak demotivujúcich ako šéf, ktorý starostlivo kontroluje každý ich krok a chce rozhodovať o všetkom. To v konečnom dôsledku vedie k tomu, že manažéri strácajú širší pohľad na vec a karhajú svojich zamestnancov za každú chybu alebo konanie, ktoré sa líši od ich vlastného.

Z prieskumu vyplýva, že 69 % zamestnancov, ktorí sa stretli s mikromanagementom, uvažovalo o zmene zamestnania a 36 % to skutočne urobilo. 85 % opýtaných uviedlo, že mikromanagement negatívne ovplyvnil ich pracovnú morálku. Ako teda zistíte, že ste sa stali mikromanažérom, a ako to môžete zmeniť?

Typické črty mikromanažéra

Mikromanažéri nedokážu delegovať prácu, pretože neveria, že ju niekto dokáže robiť tak dobre ako oni. Ak niekoho poveria prácou, snažia sa ho kontrolovať a vyžadujú časté hlásenia. Obe strany tým však len strácajú čas, ktorý by mohli využiť efektívnejšie. Môžu tiež vyžadovať, aby ich zamestnanci priložili ku každému e-mailu, ktorý posielajú.

Micromanager

nikdy nie je úplne spokojný, čo dáva najavo častými sťažnosťami. Vždy sa snaží nájsť aj banálne a bezvýznamné chyby v práci ostatných pod zámienkou motivácie k dosahovaniu perfektných výsledkov, ale v skutočnosti znižuje ich výkonnosť. Keďže nedôveruje ostatným, nedáva im priestor na iniciatívu a núti ich dodržiavať presne stanovené postupy.

Čo sa s tým dá robiť?

Ak si tieto body uvedomujete, prvým krokom je priznať si, že máte problém. Snažte sa uvedomiť si, že dokonalosť neexistuje, a nevyžadujte od svojho tímu, aby všetko robil podľa vašich predstáv. Snažte sa delegovať prácu na špecializovaných zamestnancov, a aj keď urobia chybu, snažte sa z nej poučiť pre vás oboch. Tiež nie je zlé porozprávať sa so svojím tímom a získať od neho spätnú väzbu, aby ste mohli zlepšiť svoje vedenie.