Ako postupovať pri riešení úrazu, ktorý sa stal počas služobnej cesty?

Každý zamestnávateľ má na svojich pleciach poriadnu mieru zodpovednosti. Nielen, že musí obstarávať svojim zamestnancom prácu a plat, ale tiež sa musí starať o ich bezpečnosť. Musí preto dodržiavať zásady bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, čo je napokon niečo, čo je aj pre jeho dobro, pretože sa vyhne pokute v prípade, že by do podniku zamierila neohlásená kontrola zo štátnej správy alebo od hasičov. Okrem toho však zamestnávateľ musí riešiť všetky pracovné úrazy, ktoré musí zaevidovať a viesť o nich záznamy. Jedným takým úrazom môže byť aj pracovný úraz, ktorý sa stal počas služobnej cesty a ktorý napríklad zavinil aj úplne iný človek.

Pracovné úrazy sa bohužiaľ dejú na pracoviskách dnes a denne. Niekedy sú vážnejšieho charakteru, inokedy sú pomerne zanedbateľné. V každom prípade treba konštatovať, že s niektorými úrazmi si zamestnávatelia nevedia tak úplne rady. Nevie si napríklad rady vo chvíli, keď dôjde k poliatiu zamestnanca horúcou kávou, za čo on sám nemôže. Tiež si nie sú istí tým, ako postupovať pri zistení, že došlo k pracovnému úrazu počas služobnej cesty. S druhým prípadom poradíme.

Pracovný úraz sa musí zapísať do knihy úrazov

Pokiaľ dôjde k pracovnému úrazu počas služobnej cesty, za ktorým však stojí niekto iný a nie zamestnanec, jedná sa jednoznačne o pracovný úraz, ktorý sa čoskoro musí zapísať do knihy úrazov. Aj keby nedošlo k pracovnej neschopnosti, ktorá by prekročila tri dni, rovnako sa musí o tomto úraze zaviesť záznam, to holt vyplýva zo zákona, ktorým sa musí podnikateľ riadiť.

Po spísaní pracovného úrazu môže dotyčný zamestnanec alebo dotyčná zamestnankyňa požadovať náhradu bolestného, ​​rovnako tak môže považovať náhradu všetkých účelne vynaložených prostriedkov spojených s liečbou.

Za úraz vždy zodpovedá zamestnávateľ

Za akýkoľvek pracovný úraz vždy zodpovedá zamestnávateľ, čo treba mať neustále na pamäti. Keďže on zodpovedá za úraz, musí ho aj odškodniť.

V prípade, že si nie ste istí čímkoľvek, čo sa týka BOZP a PO, obráťte sa na firmu Extéria, o ktorej sa na internete dočítate v mnohých referenciách a recenziách.