Dotácia na zateplenie vám pomôže získať cez 500 tisíc

Zateplenie domu predstavuje významnú čiastku, ktorá sa ale postupne vráti v podobe zníženej potreby objekt vykurovať. Navyše sa v dnešnej dobe stále môže využiť štedré štátne dotácie, ktorá vám pomôže náklady znížiť. Poďte sa pozrieť na základné informácie.

Zateplenie objektu

Štátnu podporu vo výške niekoľkých stoviek tisíc môžete využiť pri celom rade projektov. Napríklad takto je možné realizovať zateplenie obvodových stien, strešných priestorov, stropov, ale aj podláh pri existujúcich rodinných domoch. Štátna podpora sa vzťahuje aj na zateplenie domov vrátane priestorov zimných záhrad. Na programe vás určite zaujme aj fakt, že si takto môžete pomôcť k výmene okien, dverí a ďalších stavebných otvorov. Aj tu sa totiž stretnete s dotáciou. Kto vlastne o príspevok môže žiadať?

Kto môže žiadať o dotáciu?

Získať štedrú štátnu dotáciu na výmenu okien či zateplenia a ušetriť svoje náklady nielen pri zateplení, ale aj do budúcnosti, to je snom mnohých obyvateľov rodinných domov. O dotáciu ako takú ale môže žiadať iba vlastník existujúceho rodinného domu. Keďže ide o podporu existujúcich stavieb, nie novostavieb, treba tiež doložiť, že ide o budovu s dátumom žiadosti o stavebné povolenie pred 1. júlom roku 2013. Dotáciu je potom možné uplatniť aj pre pamiatkovo chránené budovy.

Koľko je možné získať?

Štátna dotácia na zateplenie je veľmi štedrá. Dokonca môžete získať až päťdesiat percent z celkových oprávnených nákladov. Táto čiastka tak môže byť v maximálnej výške až 650 tisíc. Všeobecne platí, že pre čím kvalitnejšie riešenie zateplenia budovy sa rozhodnete, tým vyššia bude celková miera podpory, ktorú môžete od štátu dostať. Výsledná čiastka sa tiež odvíja aj od celkovej zateplenej plochy, a tiež od dosiahnutých energetických parametrov vášho objektu.

Dotácia predstavuje možnosť, ako získať až polovicu nákladov na zateplenie alebo výmenu okien a dverí pri vašej budove.