Aké práva má prenajímateľ?

Chystáte sa prenajať svoj byt? Samozrejme máte ako prenajímateľ niekoľko zákonných povinností, ktoré sa dozviete v Novom Občianskom zákonníku. Zároveň máte aj svoje práva. Čo môžete a čo nemusíte?

Zmluva je základ

Nikdy neviete, na koho natrafíte. Preto je potrebné mať nájomnú zmluvu naozaj kvalitne spísanú. Nemôže sa vám tak stať, že by sa nájomníka, ktorý je problémový, nedarilo z bytu vyhostiť. Dobrou zmluvou si zaistíte dobrý spánok. Čo ako prenajímateľ skutočne môžete?

Ako je to so stavebnými úpravami

Keď budete mať súhlas nájomcu, môžete stavebné úpravy vykonávať. Bez súhlasu nájomcu sa môžu stavebné úpravy vykonávať len vtedy, keď tým neznížite hodnotu bytu a nepredstavíte väčšie nepohodlie pre nájomcu.

Kontrola bytu

To ďalšie, čo môžete, je vykonať kontrolu stavu bytu. O svojom zámere ste povinní nájomcu včas informovať. Nájomca nie je povinný vás do bytu pustiť. Ak sa nemôžete dohodnúť, je potrebné súdne konanie.

Zakotvenie zvýšenie nájomného

Je vo vašom záujme, aby ste v nájomnej zmluve zakotvili už od začiatku každoročné zvyšovanie nájomného.

Istina, ktorú môžete požadovať

Aby ste predišli problémom v budúcnosti, je opäť vo vašom najlepšom záujme požadovať od nájomcu istinu. Tá môže byť až šesťnásobok nájomného.

Pohľadávky

Môžete tiež zadržať hnuteľné veci, ktoré nájomca v byte nechal, a to na úhradu jeho pohľadávok.

Malé opravy

V byte tiež môžete vykonávať drobné opravy, ktoré sú spojené s bežnou údržbou. Vždy záleží na dohode s nájomcami.

Pozor na súhlas s prestavbou

Pokiaľ zdravotný stav nájomcu vyžaduje prestavbu bytu a vy s tým nesúhlasíte, môže za vás vydať súhlas súd.

Nemusíte vo svojom byte strpieť neúmerný počet osôb. Tento počet osôb je opäť dobré jasne definovať v nájomnej zmluve. Následne by ste si mali postrážiť, aby ste to boli vy, kto udelí súhlas s tým, že do bytu pribudne ďalšia osoba.