4 základné prvky zásad BOZP v kanceláriách

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku je v prípade kancelárií trochu rozdvojená. Oveľa viac ako viditeľné riziká sa riešia dlhodobé riziká.

Nulové riziká? Veľká chyba

Keď vstúpite do kancelárie, na prvý pohľad si určite pomyslíte, že školenie BOZP tu musí byť naozaj krátke a nezmyselné. Opak je pravdou. BOZP v týchto priestoroch je doslova džungľou skúseností a potenciálnych rizík. Nejde len o krátkodobé, ale aj o dlhodobé riziká. A tie môžu zásadne zmeniť život človeka. Extéria vám môže pomôcť; skúsenosti poskytovateľa poradenstva v oblasti BOZP sa zdieľajú na internete prostredníctvom referencií a recenzií.

Viditeľné riziká môžete zvyčajne rozpoznať hneď.

V kancelárskych priestoroch je potrebné zohľadniť priame riziká, ktoré sa dajú pomerne ľahko eliminovať. Zakopnutia, pády a pošmyknutia patria štatisticky medzi najčastejšie viditeľné riziká. Preto je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po klzkých alebo mokrých podlahách, pri odstraňovaní predmetov z priestoru podlahy a pri odstraňovaní káblov z priestorov pod nohami.

Ergonómia práce

Zlá ergonómia práce predstavuje potenciálne dlhodobé riziko. Správne sedenie a používanie myši má veľký vplyv na budúce zdravie človeka. Najmä problémy s chrbticou a svalmi, s očami, ale aj s karpálnymi tunelmi sú často spôsobené nesprávnou ergonómiou pri práci.

Bezpečné používanie pomôcok

Ak sa chcete dostať k dôležitej zložke dokumentov v kancelárii, ktorá je umiestnená vo vysokej kartotéke, nikdy na to nepoužívajte svoju osobnú stoličku. Vždy sa musia používať špeciálne schodíky alebo rebríky. Skontrolujte aj túto položku, pretože už môže byť poškodená.

Prestávky a strečing

V oblasti ergonómie sa objavujú aj nové práce, ktoré sa zaoberajú dlhodobými dôsledkami práce v kancelárii. Tu sa napríklad uvádza, že zamestnanci by mali pravidelne vstávať zo sedadiel a robiť si prestávky na pretiahnutie a cvičenie. Je tiež potrebné, aby si oči oddýchli od počítača.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kanceláriách by sa mala vždy dodržiavať.