Zabíjal, mučil aj liečil. Poznáte pravdu o povolaní kata?

V meste sa objavil muž v kapucni. Ľudia ustupujú stranou, pokoja sa mu z cesty. Pohŕdavými pohľady si merajú vysokého chlapíka, ktorého tu snáď nikto nevidí rád. Dnes bude niekto popravený. Kat kráča ulicami, pozornosti okoloidúcich si nevšíma. Má na prácu niečo dôležitejšie. Ide vykonať spravodlivosť.

V hlbokom stredoveku ľudia vnímali katy ako nežiaduce členmi spoločnosti. Často preto bývali mimo hradby, a keď panovník potreboval ich služby, nechali pre nich poslať. Hoci boli na okraji spoločnosti, časom sa ich situácia zlepšovala. Predovšetkým vďaka reformám Márie Terézie.

Len Mord by sa kat neuživil

Obraz muža v červenej kapucni a zakrvácaným mečom v ruke je pravdivý len z polovice. Popravy sa nekonali každý deň, takže sa kat musel živiť aj inou prácou. V raných dobách žila celá rodina v takzvanej mučiarni kúsok za mestom, do priestoru obkoleseného hradbami členovia Katova rodiny nesmeli.

Postupom času sa mohol kat aj s rodinou presťahovať do priestoru chráneného hradbami. Slúžil potom nielen ako popravčej. Likvidoval uhynuté zvieratá, strážil väzňov a napríklad aj čistil odpadmi. Jednoducho zastával špinavú prácu. Vďaka svojmu remeslu sa ale vyznal aj v ľudskej anatómii, preto v niektorých prípadoch liečil rôzne zlomeniny a iné zranenia.

Pred popravami kat vyrábal aj šperky

Napriek tomu existovala miesta, kam muž v kapucni nesmel. V hostincoch a v kostole mal stranou vyhradené miesto. Musel chodiť oblečený v čiernej farbe, niekedy stačilo, keď bol viditeľne označený. Neskôr sa menil aj druh povolania, ktoré mohol vykonávať. Kat Jan Piperger sa živil popravami a čalounictvím, pán Leopold Wohlschlager bol dokonca zlatník.

Aká bola odmena za nepríjemnú prácu? Záležalo na umiestnenie a skúsenostiach jednotlivých katov. V každom meste dostávali iné odmeny, väčšinou to bol týždenný plat a k tomu za každú splnenú úlohu ako výsluch, mučenie alebo popravu ďalšie čiastku.

Jedným mávnutím sťal hlavu málokomu

Najdôležitejšie boli pre kata dve vlastnosti, a to sila a zručnosť. Tie sa dobre ukázali predovšetkým pri stínanie hláv. Vo filmoch vezme muž popravčej sekeru a jedným mohutným švihnutím utne odsúdencovi hlavu. To sa od pravdy trochu líši. Sú známe prípady, kedy si kat počínal tak nešikovne, že sa nespokojný dav nakoniec obrátil proti nemu. Nebolo ani tak dôležité, ako dobre bola nabrúsená sekera či popravčej meč. Oddeliť hlavu od tela jednoducho nie je vďaka ľudskej anatómii tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.