Študentov na vysokých školách ubúda, záujem rastie o strojárstvo a kovovýrobu

Aj keď sa neustále hovorí o tom, že študenti mieria na vysoké školy, pravdou je, že to už dávno neplatí. Posledné štatistiky ukazujú, že čoraz viac „detí“ nemieri ani na stredné školy, a to potom teda ani na vysoké školy. Dôvodom toho je fakt, že sa pochopilo, že práve remeslo má zlaté dno. Keď mu sa napriek tomu niekto rozhodne vstúpiť na pôdu strednej školy, razom to nie sú obchodné odbory, ale naopak odbory, ako je strojárstvo alebo kovovýroba, v ktorej pôsobia potrebné spoločnosť Steeltec.

Ako sme spomenuli, hovorí o tom nedávnej štatistiky, ktoré poukázali na to, že za posledných desať rokov sa rapídne znížil počet stredoškolákov, a to o celú štvrtinu. Výrazne tiež ubudlo študentov, ktorí navštevujú pôdu vysokých škôl.

Najväčší prepad zaznamenávajú nadstavby

Aj keď by sa dalo povedať, že istý prepad zaznamenávajú vysoké školy, že najväčší prepad študentov zaznamenávajú nadstavby. O nadstavby už nie je záujem ako v minulosti, skôr rastie záujem o štúdium na stredných odborných školách, ktoré, ako už bolo spomenuté, sa špecializujú na strojárstvo alebo na kovovýrobu. Na týchto školách sa podľa všetkého zvýšil záujem o niekoľko desiatok percent.

V akých odboroch ale došlo k poklesu záujmu? Záujem poklesol o odbor gastronómie a tiež o hotelierstve. V tomto prípade záujem poklesol o rovných dvadsaťdva percent, čo je naozaj znateľné číslo, ktoré jednotlivé odbory pociťujú.

Pokles zaznamenávajú tiež vysoké školy

A ako už tiež bolo spomenuté, pokles zaznamenávajú vysoké školy, a to dokonca aj odbory, ktoré sa v minulosti radili k vôbec najobľúbenejším. Hovoríme najmä o odboroch, ako je ekonomika alebo práva, kde došlo za posledných sedem rokov k výraznému poklesu, ktorý sa dotkol až tridsiatich troch percent.

Štatistiky tiež hovorí o tom, že začína ubúdať aj špeciálnych škôl, ktoré sú určené pre deti, ktoré potrebujú špeciálne vzdelávacie potreby. Títo jedinci sú dnes väčšinou umiestňovaní do bežných tried s tým, že majú svojho vlastného asistenta.