Pasívne vs. nízkoenergetické domy. V čom je vlastne rozdiel?

Stavať domy, ktoré nám v budúcnosti pomôžu ušetriť výdavky za energie, je dnes pomerne populárne. Veľa ľudí sa ale boja vysokých počiatočných nákladov, takže od tohto nápadov ustupujú. Nevnímajú pritom rozdiel medzi pasívnym a nízkoenergetickým domom. Pasívny dom je taký, ktorý má ročnú spotrebu energie na vykurovanie do 15 kWh / m2 a primárnej energie (vykurovanie, ohrev vody, prevádzka elektrospotrebičov) je do 120 kWh / m2. Nízkoenergetické domy môžu na vykurovanie spotrebovať do 40 kWh / m2. Pre porovnanie: bežné domy spotrebujú niekedy až 180 kWh / m2.

Čím sa pasívne a nízkoenergetické domy líšia od tých klasických?

Pasívne aj nízkoenergetické domy na kľúč sú väčšinou jednoduché stavby, ktoré nevyužívajú žiadnych arkierov či balkónov. Dôvodom je to, že práve tieto miesta sú náročná na zabudovanie tepelnej izolácie. Pasívne domy musia byť izolované veľmi dobre: ​​takmer zo 100% musí byť tiež vzduchotesné. Pasívne domy preto musí mať obdĺžnikový pôdorys a špeciálny typ strechy. Nízkoenergetické domy sa od tohto štandardu odvracia, pretože si môžu dovoliť vyššie únik tepla. Okná sú v najväčšej miere orientovaná na južnú stranu, pretože práve tak dosiahneme čo najviac zo slnečného žiarenia. Pasívne domy často využívajú plného zasklenia z južnej strany. To ale tiež znamená, že zasklenie na severnej strane je čo najviac eliminované.

Výstavba nízkoenergetických domov

Vzhľadom k tomu, že pasívne i nízkoenergetický dom musí spĺňať určité energetické požiadavky, musí byť na ich stavbu použité špeciálne materiály. Tie majú tepelne izolačné a tesniace vlastnosti, pričom musí mať čo najvyššiu kvalitu a zároveň čo najnižšie súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Steny sú potrebné izolovať pomerne silnou vrstvou tepelnej izolácie – pasívny dom by potreboval polystyrén s hrúbkou asi 40 cm, aby boli jeho izolačné vlastnosti splnené. Používa sa grafitový polystyrén s hrúbkou asi 25 cm.