O zamestnankyňa na krátke úväzky českí manažéri nestojí

Predovšetkým pre ženy, ktoré boli na materskej dovolenke, väčšinou nie je návrat do práce zrovna jednoduchý. Čas, ktorý strávili so svojím potomkom, totiž môže spôsobiť, že im v ich zamestnaní takpovediac uteká vlak. Proste strata kontaktu s odborom po dobu až troch rokov sa samozrejme negatívne prejaví. Vyriešiť sa to čiastočným úväzky, avšak naše firmy v tomto smere zaspali doby.

Česká republika zaostáva

Keď sa matka vracia do zamestnania po materskej, vyžaduje to od nej veľa úsilia. Žena nemá aktuálne informácie, určitú dobu jej trvá, než znovu naskočí do pracovného rytmu a ani tak nie je jednoduché skĺbiť starostlivosť o malé dieťa s plným záprahom v práci. Preto sa ženy snažia zapojiť do práce skôr ako po plných troch rokoch. Mnohé z nich využívajú kratšie materskú dovolenku. Riešením sú ale tiež skrátené úväzky, lenže Slovenská republika v tejto súvislosti úplne zaostáva.

Jedno miesto sa delí medzi viac ľudí

Firmy neprejavujú záujem, nebudujú pozície, kde by sa napríklad na jednom pracovnom mieste striedali dve ženy s malými deťmi na polovičný úväzok. Podľa štatistík tak pripadá u nás na čiastočné úväzky púhych 5,8% žien, čo je naozaj veľmi malé číslo. Pritom priemer v EÚ je 32%, teda viac ako päťnásobok. Ovšem rozhodne to nie je tým, že by slovenské ženy o skrátené úväzky záujem nemali, práve naopak. Veľmi by ich uvítali, pretože by to pre nich znamenalo jednoduchšie a pozvoľnejší návrat do práce. Nestratili by kontakt so svojím odborom. Rozhodne sme pozadu aj proti našim východným susedom, teda slovenské. Tam totiž je možné delené miesto, čo u nás nie je. Ide o veľmi jednoduchý princíp, ktorý umožňuje, že sa jedno pracovné miesto rozdelia medzi väčší počet zamestnancov. U nás ale nič podobné firmy nezavedú. Pritom by to bolo prínosom aj pre nich. Vznikne totiž väčšie zastupiteľnosť, ženy sa môžu dohovoriť. Funguje aj heslo viac hláv viac rozumu: Firma na jedno miesto získa viac odborníkov naraz. Je ale nutné, aby k tomu pristupovali ústretovejšie i českí manažéri.