Notifikácia informujú občanov vašej obce o prípadnom nebezpečenstve

Keď sa zaoberáme samosprávou, zvyčajne sa v prvom rade staráme o to, aby boli všetky informačné kanály dobre nastavené. Oznámenia sú moderným spôsobom, ako osloviť občanov a informovať ich. O čom budeme informovať a v ktorých prípadoch bude tento nástroj užitočný?

Okamžite odovzdané informácie

Mobilné notifikácie pomáhajú obciam rýchlo informovať občanov o aktuálnych udalostiach. Dnes už nikto nechce vyhľadávať informácie. Ľudia potrebujú inštitúcie, ktoré ich samé oslovia. Upozornenia to umožňujú veľmi jednoducho. Stačí vytvoriť informačnú správu v počítači alebo mobilnom telefóne a odoslať ju. Všetci klienti, ktorí si nastavili prijímanie vašich správ, ich dostanú okamžite. Nemusí to byť ani na webovej stránke vašej obce. Všetko sa im zobrazí – musia byť len online.

Kultúrne a spoločenské podujatia

Občanov môžete okamžite informovať o tom, že sa v obci chystá zaujímavá udalosť. Môže to byť výstava, športový zápas alebo festival, ktorý bude vaša obec organizovať. Oznámenia okamžite upozornia občanov na vaše oznámenie. Návštevnosť vašich podujatí sa prirodzene zvýši bez toho, aby ste museli tlačiť plagáty po okolí. Oznámenia sú rýchlym spôsobom komunikácie, ktorý si vaši občania rýchlo obľúbia.

Informovať o bezprostrednom nebezpečenstve

Blíži sa smogová sezóna a vy chcete informovať svojich občanov o zvýšenej úrovni emisií do ovzdušia? To môžete ľahko dosiahnuť pomocou oznámení. V prípade povodní, požiarov alebo iných situácií, keď je dôležitá každá minúta, môžete informovať širokú skupinu verejnosti. Nie všade je počuť obecný rozhlas. Keď ide o každú minútu, musíte využiť každú príležitosť, aby ste informovali verejnosť. Oznámenia sa ľuďom odošlú okamžite. Stačí, ak svoje zariadenie pripojia k internetu.

Informujte svojich občanov o aktuálnom dianí v obci a pravidelne im ponúknite relevantné informácie, ktoré im pomôžu lepšie žiť v obci.