Nepodceňujte kvalitu izolačných materiálov

Teplo z domu prakticky neustále uniká slabými miestami stavebných konštrukcií. Tieto viacmenej prirodzené straty možno znížiť na minimum predovšetkým pomocou kvalitnej tepelnej izolácie. Samozrejme správne zvolené a aplikovanej …

Izoláciou domu sa spravidla snažíme zabrániť únikom tepla. A tým pádom znížiť náklady na vykurovanie. Investície do zateplenia, presnejšie povedané kompletná izolácia domu je však nezanedbateľná. Z dlhodobého hľadiska je investícia do zateplenia zmysluplná, ide len o to, ako dlho potrvá, kým sa vložené peniaze vráti a ako sa opäť dostanete takzvane „do plusu“. Zatepľovanie domu je vhodné zveriť odbornej firme, ktorá by mala byť schopná podľa príslušných noriem navrhnúť vhodnú izoláciu zodpovedajúcich parametrov a správne ju urobiť. Pri svojpomocnom zatepľovaní na vás čaká množstvo nástrah. Je potrebné vyhnúť sa predovšetkým tepelným mostom, možným miestam prieniku vlhkosti pod izoláciu a nedostatočne účinným izolantům. Či už ide o použitý materiál, spôsob jeho inštalácie, zodpovedajúce hrúbku a ďalšie dôležité faktory, ktorých zanedbaním alebo opomenutím sa účinnosť zateplenia znižuje. Platí tu tiež pravidlo, že akokoľvek polovičato, neodborne a nedostatočne urobené zateplenie znamená v konečnom dôsledku zbytočne vyhodené peniaze bez požadovaného efektu. A navyše možnosť poškodenia domu a vzniku ďalších nákladov pri odstraňovaní problémov. Ak sa rozhodnete teda pre zatepľovanie svojpomocne, dobre sa pripravte, dobre počítajte a prípadne si nechajte od odborníkov aspoň spracovať projekt a odporučiť vhodné materiály.