Indexácia a revízie zmlúv

Rozumiete situácii, kedy vás poisťovňa osloví s oznámením, že vzhľadom na momentálnemu rastu cien či životných nákladov, nie je už poistná suma u vášho poistenia dostatočná? Ponúka vám pritom ako riešenie prevedenie indexácie, čo je jednorazové navýšenie vašej poistnej sumy o niekoľko percent, čo ide ruka v ruke s navýšením poistného. Ak súhlasíte s ponukou, máte zaplatiť vyššiu sumu, ktorá je vám ponúknutá. Sú ale aj prípady, kedy túto voľbu nemáte. Pokiaľ už pri uzatváraní poistenia povolíte poisťovni vo vašej poistnej zmluve možnosť automatickej indexácie, z ponuky sa stáva oznámenia. Ak vyššiu sumu nezaplatíte, vznikne vám dlh na poistnom aj so všetkými patriacimi dôsledkami, ktoré z toho vyplynú. 

Aký je význam indexácia 

Indexácia sa hlavne využíva pri poistení majetku, teda domácnosti a nehnuteľnosti. Používa sa aj pri poistení zodpovednosti, v životnom poistení a poistení osôb. Princípom je potreba dostatočného poistného krytia, ktorá sa časom mení u každého klienta. Závisí na raste cien a životných nákladoch. Potreba sa ale mení spravidla skokovo, nie podľa nejakých štatistických hodnôt, ako indexy nákladov a cien. Keď si zaobstaráte do svojho bytu nové zariadenie alebo vykonáte rekonštrukciu, paušálne navýšenie poistnej sumy len o 3% bude nedostatočné. Ak sa vám zvýši výrazne príjem a prispôsobíte si k nemu svoj životný štandard, zaistite si tiež prípad, kedy môžete o tento príjem prísť. Upravte si poistnej sumy, aby poistenie malo zmysel. 

Indexácia je aspoň niečo 

Klienti o svoje poistenie nedbajú a pravidelne ho neaktualizujú. Indexácia je preto aspoň malá záchrana. Indexácia ale za vás problém nevyrieši. Je potrebné poistenie pravidelne revidovať a posudzovať, či zodpovedá daným potrebám. Klient, ktorý má so svojim sprostredkovateľom korektné vzťahy pri dlhodobej spolupráci, má výhodu a nemusia sa obávať neférových praktík spojených s revíziou zmlúv. Nehádžte list od poisťovne s novou ponukou indexácie do koša. Neklaďte telefón z poisťovne a kontrolujte poistenie pravidelne. Ušetríte tým možno dosť peňazí. Ak neveríte poisťovacím maklérom zvonicami pri dverách, objednajte sa priamo na pobočku a nechajte si všetko vysvetliť.