Čo obnáša založenie spoločnosti s ručením obmedzeným?

Rozrástla sa vaša firma a uvažujete o založení spoločnosti s ručením obmedzeným? V porovnaní s tradičným živnostenským podnikaním prináša mnoho výhod, ale aj mnoho byrokratických povinností. Založením spoločnosti s ručením obmedzeným sa stávate právnickou osobou. Táto zmena sa spravidla vykonáva v notárskej kancelárii a je dobré, ak vás pri nej sprevádza právnik.

Zmluva musí byť vypracovaná starostlivo

Právnik vám pomôže vypracovať zmluvu so všetkými potrebnými náležitosťami. Ak zakladáte spoločnosť ako fyzická osoba, stačí vypracovať zakladateľskú zmluvu. Ak je zakladateľov viac ako jeden, musíte vypracovať zakladateľskú zmluvu, ktorá musí byť overená notárom. Ideálne je tiež dať účastníkom podpísať čestné vyhlásenia a podpisové vzory budúcich konateľov. Riaditeľom môže byť len osoba s čistým trestným registrom. Sídlo spoločnosti musí byť dohodnuté a odsúhlasené.

Po samotnom založení spoločnosti budete musieť ísť do banky so zmluvou o zriadení osobitného bankového účtu, na ktorý sa vloží základné imanie. Potom je potrebné zaregistrovať spoločnosť na živnostenskom úrade a získať živnostenské oprávnenie. Ďalším krokom je návšteva živnostenského úradu, kde zaplatíte správny poplatok a predložíte doklad o oprávnení používať sídlo.

Kde musí byť spoločnosť zaregistrovaná?

Do 90 dní od založenia spoločnosti musíte požiadať o zápis do obchodného registra. Môže to urobiť aj notár, ktorý pripravil dokumenty. Do 30 dní sa spoločnosť musí zaregistrovať na daňovom úrade pre príslušné dane. Spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať zapísaného aj skutočného vlastníka, t. j. osobu, ktorá môže priamo alebo nepriamo vykonávať rozhodujúci vplyv v spoločnosti.

A aké sú výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným? V prvom rade budete vzbudzovať väčšiu dôveru u svojich zákazníkov alebo klientov než ako jednotlivec. Ak sa vášmu podniku nedarí, ručíte len majetkom spoločnosti a podnikáte pod vlastným menom. Ak sa v spoločnosti nezamestnávate, ale vyplácate si podiel na zisku, môžete výrazne ušetriť na odvodoch.