Aktívna a pasívna ochrana pri práci aj v teréne

K používaniu ochranných pomôcok jasne zvolených podľa odboru vašej činnosti prichádza na rad i pasívna ochrana pri pohybe v práci aj v teréne. Ide zdanlivo snáď o maličkosti a mala by byť pre každého samozrejmosťou, skutočnosť je ale iná. Základné body si radšej zhrnieme. V prvom rade je potrebné myslieť na dôkladné zaviazanie šnúrok na našich topánkach. Toto je snáď najrozšírenejšia nešvár. Keď už si kúpite kvalitné pracovné topánky, šnúrky sa vždy musia zaviazať, inak neplní svoju funkciu.

Pasívnu ochranu nepodceňujte

Ak sú voľné konce šnúrok v topánkach dlhšia, je nutné sa naučiť vždy je zastrčiť do topánky, najlepšie pod nohavice. Akýmkoľvek spôsobom zabrániť nebezpečenstvu nežiadúceho prišliapnutí či zachytenie sa o hranu, klinec či prípadný porast. Akékoľvek pásky a remienky musíme čo najviac skrátiť a dbať na to, aby sme sa nikde nezachytili a nezamotali. V neposlednom rade je potrebné myslieť aj na uloženie náradia a potrebných nástrojov. Tie sa musia nosiť vždy v pevných, najlepšie vystužených puzdrách, aby sme sa o ne pri práci neporanili. Obzvlášť sekery, nože, kladivá, skrutkovače a podobne. Je tiež dobré ich vhodne upevniť kvôli možnosti ich straty.

Bezpečnosť práce

O bezpečnosti práce prebiehajú pravidelné školenia, ale napriek tomu sa nájdu stále príčiny pracovných úrazov, ktoré sa neustále opakujú. Či už ide o nepoviazaných šnúrky, rozopnuté helmy, zle zvolenej rukavice alebo ochranné okuliare či slúchadlá v vrecku, príčiny úrazov sú stále rovnaké. Ide o benevolenciu a nedbalosť a radšej tomu predchádzajte. Treba tiež zložiť prstene, hodinky, náramky a retiazky, pretože nie je úplne ideálne, keď sa vám v najbližšom úzkom priestore o niečo zachytí. Dúfame, že ochranné pomôcky naozaj používate a na akékoľvek chyby si dáte pozor. Zdravie máme len jedno a pre jeho ochranu by sme mali urobiť maximum.