Ako sa vyvíjalo strojárstvo u nás i vo svete

Strojárstvo je technický odbor, ktorý je lákadlom nielen pre mužov, ale aj pre rad žien, ktoré sa rozhodli v tomto odbore sa ďalej vzdelávať či pracovať. Aj keď sa o tento odbor zaujíma celý rad ľudí, len málokto vie, že strojárstvo je jedným z najstarších a zároveň tiež jedným z najobsiahlejších technických disciplín, aké vôbec existujú.

Keď mu hovoríme o strojárstvo, hovoríme o technickom odbore, ktorý je postavený nielen na základoch fyziky, ale aj na základoch náuky o materiáloch. Zahŕňa okrem iného aj poznatky z kinematiky, dynamiky, ďalej tiež z mechaniky, hydromechaniky či termomechaniky. V rámci strojárstvo sa ľudia zaoberajú ako návrhom, tak výrobou a následnou údržbou strojov a podobných zariadení, ktoré sa v strojárstve či inde využívajú.

Ako sme spomenuli, jedná sa o jeden z najstarších a tiež o jeden z najviac obsiahlych odborov, aké existujú. Pýtate sa, kedy sa začalo strojárstvo rozvíjať alebo kedy vôbec vzniklo? Pre odpoveď nemusíte chodiť ďaleko, vieme to.

Všetko začalo už v starovekom Grécku

Kto by to bol povedal, že strojárstvo má svoje korene až v starovekom Grécku, prípadne v stredovekých kultúrach po celom svete. Dokazujú to prvotné písomné záznamy o strojárstvo. So strojárstvom sa úzko spája napríklad Archimedes, ktorý položil základy modernej mechaniky. Opísal konkrétne mechanickú rovnováhu, vysvetlil aj princíp páky. Nesmieme zabudnúť ani na Čang Cheng, ktorý zdokonalil vodné hodiny, okrem iného vynašiel aj seismograf.

Nezabúdajme na sira Isaaca Newtona

Dôležitým človekom vo vývoji strojárstve po celom svete (nie len v Európe) je aj sir Isaac Newton, ktorý sformuloval pohybové zákony, ku ktorým sa radí aj Zákon zotrvačnosti, Zákon sily alebo Zákon akcie a reakcie.