Výhody cudzieho jazyka

Hovorí sa, že čím viac jazykov vieme, toľkokrát sme človekom. A ono na tom niečo bude. V súčasnej dobe je nutné, aby sme nejaký jazyk ovládali, Čeština svetovým jazykom naozaj nie je. Tiež sa má za to, že anglicky sa dohovorí úplne každý, ale nie je to tak. Stále sa nájdu ľudia, ktorí angličtinu dostatočne nevedia alebo ju neovládajú. Pokiaľ k týmto ľuďom patríte, mali by ste sa minimálne angličtinu naučiť, pretože práve ak viete angličtinu, máte vyhrané.

Anglicky sa dorozumiete prakticky v akejkoľvek krajine. Využijete ju teda napríklad pri cestovaní. Nebudete mať problémy na letiskách, nebudete mať problémy požičať si automobil alebo nebudete mať problémy so zháňaním ubytovanie. Samozrejme angličtinu nevyužijete len pri cestovaní, ale hodiť sa vám môže tiež v práci, kde môžete prekladať cudzojazyčné konverzácie alebo podobne.

Ostatne to, že sa dorozumiete v cudzích krajinách, je prvý výhoda toho, že viete cudzí jazyk. Že využijete aj cudzí jazyk v práci, to je výhoda číslo dva. Aké sú ďalšie výhody?

Môžete komunikovať s anglicky hovoriacimi kamarátmi

Ak ste napríklad pri ERASME alebo pri inej podobnej akcii spoznali inak hovoriacej ľudí, nebude pre vás ťažké sa s nimi dohovoriť. S kamarátmi tak budete môcť komunikovať plynule anglicky, čo každopádne oceníte. S kamarátmi budete môcť komunikovať anglicky ako v reáli, tak skrze sociálne siete alebo videohovory, ktoré budete prevádzkovať, ak budete od seba ďaleko.

Môžete robiť prekladateľa

Ďalšou výhodou je, že môžete robiť prekladateľa v konkrétnej krajine. Ak pôjdete treba s šéfom na služobnú cestu, ale on nevie po anglicky, môžete prekladať jeho slová tamojším obyvateľom. Samozrejme môžete robiť prekladateľa aj pri iných udalostiach, skrátka sa vám angličtina bude hodiť.

Porozumiete hrám

Ak ste vášnivým hráčom videohier, potom budete za angličtinu radi, pretože skvele porozumiete všetkému, čo sa v hrách hovorí alebo hovorí. Ak hre nerozumiete, nikdy si ju neužijete tak, ako keď viete, o čo v hre ide alebo o čo máte usilovať.