Tepelná izolácia je základ každej stavby, nepodceňujte ju!

Izolácia sú jednou zo základných súčastí stavby, nezaobídeme sa bez nich, ich vhodným výberom aj aplikáciou významným spôsobom ovplyvníme úroveň kvality celého objektu. Pravdou a zároveň paradoxom býva, že na nej nesmiete šetriť, pretože neušetríte. Ide o to, že akákoľvek provizórne, čiastočná, nedostatočná či zle urobená izolácia stráca zmysel.

Od doby, kedy bola k dispozícii sklená vata na jednej a IPA na druhej strane, uplynulo veľa času. Dnes pre každý účel existuje mnoho variantov, z ktorých si musíme vedieť vybrať. Medzi najstaršie tepelné izolácie patria istotne prírodné materiály, teda seno, lišajníky či slama. V polovici 60. rokov minulého storočia sa začali vo väčšej miere objavovať plasty, ktoré sa široko uplatnili predovšetkým v izoláciách spodných častí budov, dnes však patrí aj medzi najpoužívanejšie tepelné izolácie. Dnes je mnoho typov izolácií nielen z hľadiska funkcie a použitie, ale tiež materiálov a ich štruktúry. Základné rozlíšenie izolačných materiálov je na tepelné izolácie a hydroizolácie. Do týchto dvoch skupín potom môžeme zaradiť aj špeciálne izolácie akustické či izolácie proti radónu a ďalším plynom a podobne. Hlavnou úlohou tepelných izolácií je vytvoriť bariéru, ktorá zabráni vniknutiu či úniku tepla a to všetkými časťami stavby, teda stenami, podlahami, stropy či strechami. Aby priniesli očakávaný efekt a dobre fungovali, je nutné vybrať správny typ, nešetriť, ale tiež zbytočne neplytvať a predovšetkým dbať na presné a starostlivé prevedenie. Účelom tepelných izolácií je udržať v dome teplo, na druhej strane prostredníctvom ktorých bránime tiež prehrievaniu interiéru v letnom období. Všeobecne majú tepelnej izolácie nízky stupeň tepelnej vodivosti, niekedy môžu fungovať aj ako izolácia akustické. Materiálovo možno tepelnej izolácie rozdeliť na penové, minerálne vláknité materiály a rastlinné materiály.