Štátna správa a BOZP. Aké sú povinnosti?

Vedeli ste, že okrem podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb musí mať vyriešenú BOZP aj štátna správa alebo samospráva? BOZP je povinnosťou aj pre zdravotníctvo alebo školstvo, spomínané inštitúcie na to tiež nemôžu zabudnúť, pretože aj v týchto odvetviach sa nájde hromada rizikových faktorov, ktoré môžu viesť k ničeniu zdravie človeka. Ak by sme sa teda zastavili nad štátnou správou a BOZP, ponúka sa otázka, aké sú povinnosti štátnej správy a samosprávy v rámci BOZP?

Ako už bolo spomenuté, aj v štátnej správe a samospráve sú rizikové faktory, ktoré môžu viesť k ničeniu ľudského zdravia a podobne. K rizikovým faktorom sa radí napríklad pošmyknutia, ďalej tiež podvrtnutie alebo upadnutie, istým rizikovým faktorom sú aj služobné vozidlá, kvôli ktorým ich vodiči musia byť školení. A samozrejme do rizikových faktorov spadajú aj časté úrazy, ktoré môžu vzniknúť pri používaní malých poľnohospodárskych techník, ako sú kosačky na trávu alebo napríklad krovinorezy.

Aké sú povinnosti štátnej správy a samosprávy týkajúce sa BOZP?

Keďže je naozaj veľa rôznych rizikových faktorov, povinnosti týkajúce sa BOZP rozhodne musí byť vyriešené. Do povinností spadá treba nutnosť evidovať a nahlasovať prípadné pracovné úrazy a ich príčiny, tiež musí byť spomenuté aj odškodnenie pracovných úrazov. Nesmieme zabudnúť na to, aby zamestnanec nevykonával žiadne nebezpečné alebo zakázané práce.

Povinnosťou v rámci BOZP je tiež nutnosť kontrolovať zoznam zakázaných prác pre tehotné ženy a mladistvých, je nutné tiež dodržiavať podmienky technickej prevencie a dodržiavať revízie zariadení a strojov. A čo ďalšie? K povinnostiam patrí aj povinnosť zabezpečiť pracovnělékařské prehliadky zamestnancov alebo nutnosť vypracovať register rizík.

Nie ste na to sami

Ak BOZP nerozumiete, ak bezpečnosť práce chcete mať vyriešenú naozaj kvalitne a ak chcete prechádzať jednotlivými kontrolami, obráťte sa na firmu Extéria, ktorá je popredným poskytovateľom poradenstva v oblasti BOZP a PO na českom a slovenskom území.