Mýty o tepelných čerpadlách

Zlý návrh, alebo chyba montáže tepelného čerpadla znamená zvýšené náklady na prevádzku, zníženie komfortu bývania, kratšiu životnosť, vyššiu poruchovosť – Vašej veľkú nespokojnosť! Lenže tepelné čerpadlo za to nemôže. Z podobných chýb sa potom ľahko tvoria fámy a mýty, ktoré ostatní zbytočne odrádzajú od obstaranie lacného a kvalitného zdroja vykurovania.

Čo sa o tepelných čerpadlách traduje a nie je to pravda:

Mýtus číslo 1 – reálne úspory sú v skutočnosti oveľa nižšie ako tie, ktoré prezentujú výrobcovia tepelných čerpadiel. Ak bolo vybraných vhodné tepelné čerpadlo a je správne nainštalované a používané, výpočet výšky úspor pre daný objekt sa nebude od skutočnosti príliš líšiť. Rozdiely, teda menšie úspory, môžu vzniknúť v prípadoch, kedy zákazník nekúpil tepelné čerpadlo od overeného výrobcu, zvolil nevhodný typ alebo napríklad došlo k nejakej chybe pri inštalácii.

Mýtus číslo 2 – tepelné čerpadlá sú drahá a ich obstaranie sa z hľadiska návratnosti investície neoplatí. Vzhľadom k podpore, ktorú ekologickému vykurovanie poskytuje štát, môže byť obstaranie tepelného čerpadla naopak veľmi výhodné. Návratnosť je potom naozaj rýchla a úspory prichádzajú veľmi skoro.

Mýtus číslo 3 – opravy tepelných čerpadiel sú veľmi drahé a ich životnosť krátka. Ako u iných zariadení aj pri tepelných čerpadiel platí, že ich životnosť je závislá na kvalite výrobku a na jeho pravidelnej údržbe. Tú základné majitelia zvládnu sami, alebo sa môžu obrátiť na odborný servis. Na vybraná tepelné čerpadlá navyše bývajú poskytované niekoľkých ročnej záruky a garancie.

Mýtus číslo 4 – tepelné čerpadlo nevyhřeje celý dom a nestačí ani na ohrev vody. To sa môže stať iba vplyvom zle vypracovaného projektu alebo neodbornej inštalácie tepelného čerpadla.

Mýtus číslo 5 – inštalácia tepelného čerpadla je zložitá, náročná a ani následná obsluha nie je jednoduchá. Navyše je nutné vymeniť celý teplovodný systém. Vo väčšine prípadov nie je kompletná výmena teplovodného systému vôbec nutná. Tepelné čerpadlo môže fungovať ako v súčasnom systéme s radiátormi, tak s novým podlahovým vykurovaním. Okrem toho, že odbornú inštaláciu je najlepšie zveriť renomovanej firme, ktorá dôkladne vysvetlí aj jeho ovládanie, nie je obsluha vôbec zložitá.

Mýtus číslo 6 – tepelné čerpadlo zle funguje pri mrazoch. A pri tých naozaj veľkých nefunguje vôbec a zamŕza. Nízka vonkajšia teplota síce výkon tepelného čerpadla typu vzduch-voda zníži, ale jeho funkcie zostávajú zachované, dokiaľ vonkajšia teplota neklesne pod -25 ° C.

Mýtus číslo 7 – tepelné čerpadlo je hlučné. Najmä typy vzduch-voda bývajú veľmi hlasné. Rovnako ako každý iný prístroj, vydáva aj tepelné čerpadlo pri svojej činnosti zvuk. Výrobcovia sa ho však snaží čo najviac eliminovať. Akustický výkon v decibeloch býva uvedená v základných parametroch popise výrobku.