Stavte na koreňové čističky a čistiarne odpadových vôd

Koreňové čističky pracujú pre nás v súlade s prírodu. Je to efektívne a najlacnejšie. V súčasnej dobe je to veľmi rastúci trend pre čistenie odpadových vôd. Už vám ich povolia aj na úradoch, a to aj v mestách. Koreňová čistička odpadových vôd vie čistiť vodu za pomocou bakteriížijící na koreňoch rastlín a čistenie prebieha aj v zime. Nebudete mať problémy s prerušovanou prevádzkou, nie je nutné nastavovanie ani platba za elektrinu. 

Koreňové čističky odpadových vôd sa veľmi často používajú u pasívnych domom. Momentálne je na výstavbu pasívnych domov poskytovanádotace až 640 000 korún. Navýšenie investície pri zmene bežnej novostavby na formu pasívneho domu sa zmestí do 160 000 korún a začína sa hojne využívať. Do budúcnosti už bude povoľovať jentento pasívny štandard. Na čistiareň možno získať dotáciu ďalších 20 000 korún. 

Nárokyna koreňovú čističku 

Priestor je na koreňovú čističku treba pomerne malý, asi 5 x 5 m. Môžebyť doplnená rybníčkom, ale nie je to nutné. Veľa ľudí sa aj v tomto rybníčku kúpe alebo pestuje ryby.Bahenní rastliny sú veľkým trendom, priestor vyzerá krásne a len raz za čas treba pokosiť trávu.Kořenová čistiareň odpadových vôd nezapácha, nemusíte sa obávať ani komárov, hladina spodníčištěné vody sa udržuje 5 cm pod zemou. 

Cenové nároky sú veľmi prístupné. Koreňová čistiareň odpadových vôd nie je cenovo drahšie ako iné technologické čistiarne. Koreňové čistiarne odpadových vôd sa hojne používajú u rodinných domov, skupín domov, ale aj v mestských častiach. Tiež sa v zahraničí veľmi často už koreňovej čistiarne používajú hlavne na dočistenie u veľkých centrálnych čistiarní odpadových vôd. 

Koreňové čističky a ekológie 

Koreňové čističky odpadových vôd sú hojne využívané, ako domové čistiarne odpadových vôd a sú tiež vysoko ekologické. Veľkou prednosťou je možnosť vyčistenú vodu využiť spätne priamo v mieste znečistenia. Dôležitá je tiež skutočnosť, že nedochádza ani k odvodneniu celých údolí v okolí, ako je tomu u veľkých centrálnych čistiarní odpadových vôd. Tiež nie je vôbec nutné pri stavbe koreňovej čističky odpadových vôd rozkopávať celá údolia a ničiť tak ráz celej krajiny.