Digitálne nomádstvo má aj svoje nevýhody

Ako sa dá charakterizovať takzvaný digitálny nomád? Je to najčastejšie podnikateľ pracujúci na voľnej nohe. Takzvaný freelancer. Ďalej je to človek, ktorý rád cestuje. Keď sa oboje snúbi, hovorí sa o takzvanom digitálnom nomádstvo. Často sa spomínajú hlavne jeho klady. My sa pozrieme aj na niekoľko nevýhod. 

Pripojenie k internetu 

Bez neho sa žiadny digitálny nomád nezaobíde. Iba tak môže byť v kontakte s klientmi. V hoteloch, mestách a verejných miestach či inde, zvyčajne problém nemá. Čo ale na ďalších lokáciách? Tu môže pomôcť dátová SIM. Rizikom však môže byť: 

pokrytie 

rýchlosť 

Objem dostupných dát 

Komunikácia s úradmi 

Kiež by šlo všetko riešiť jednoducho online. Bohužiaľ byrokracie vládne a tak je mnohokrát nutné osobné prítomnosť. Na správe sociálneho zabezpečenia, poisťovni, alebo živnostenskom a finančnom úrade. Niekde môže zaskočiť účtovník. Čo ale v prípade, že musí prísť živnostník osobne? Z druhého konca sveta je to doslova nemožné. 

zdanenie 

Poznáte pojem daňový rezident? Jasne vymedzuje to, v akej konkrétnej krajine musí podnikateľ svoje zisky zdaňovať. A to podľa toho, ako dlho sa v nej zdržiava. Mnoho freelancer to nerieši a spolieha a to, že je im nemožné dokázať, kde prácu reálne odviedli. Faktom však zostáva, že digitálne nomádstvo môže v tomto ohľade prinášať rad problémov. 

sociálny aspekt 

Vo svojej domovine má človek rodičia, priateľov, príbuzných, spolužiakov a známych. Čo na cestách? Zvyčajne len okruh ľudí, ktoré krátkodobo spozná a ktoré po pár dňoch alebo týždňoch zase opúšťa. A to stále dokola. Toto sa môže u mnohých podpísať na nie príliš dokonalom psychickom stave. 

náklady 

V domovine je to nájom za byt, prenájom kancelárie a sprievodné služby. Pri digitálnom nomádstvo môžu náklady vzrásť. O čiastky za prechodné bývanie, o čiastky za dopravu, letenky, alebo aj stravovanie a ďalšie veci, ktoré môžu byť v SR podstatne lacnejšie.