Chýba vám ľudí na sezónne práce?

Sezónne práce bývajú odvetvím, v ktorom české firmy pociťujú momentálne značné personálne limity. Akým spôsobom sa to dá riešiť?

Čo je sezónne zamestnávanie

Sezónne zamestnávanie je typom zamestnania naviazaného na konkrétne ročné obdobie. Niektoré odvetvia sezónnosti nijako nepodliehajú, iné typy profesií však na sezónnych prácach môžu byť striktne závislé.

Týka sa to napríklad stavebníctva, viac práce má v letnej turistickej sezónne taktiež sektor gastronómie a pohostinstva. Typickou oblasťou, ktorá je na sezónnosť naviazaná, je jednoznačne poľnohospodárstvo. Podobná situácia ako v gastronómii potom panuje v ubytovacích službách a všeobecne vo sfére cestovného ruchu.

Sezónna práca má celý rad výhod, ako je nadviazanie nových kontaktov alebo možnosť rozšíriť si pracovné uplatnenie.

Sezónne odbory trápia nedostatok ľudí

Napriek tomu sú odbory, ktoré sa stále stretávajú s nedostatkom vhodných zamestnancov. Sezónne zamestnanie v týchto prípadoch nemožno pokryť uchádzačovi z tuzemska, pretože v SR panuje stabilne pomerne nízka nezamestnanosť.

Nábor zamestnancov je potom nutné jednoznačne rozšíriť aj do zahraničia. V praxi sa cudzinci poväčšine na tejto úrovni uplatňujú ako pomocné sily v poľnohospodárstve av rámci činností v rastlinnej výrobe, ako je zber jabĺk, zeleniny, zemiakov či chmeľu.

Medzi pracovníkmi dominujú v tejto sfére pracovníci z Ukrajiny. Veľmi často sa objavujú aj zamestnanci z Bulharska alebo Rumunska, a to muži aj ženy.

Aké sú podmienky pre sezónnych zamestnancov

Ministerstvo práce a sociálnych vecí vymedzuje svojou vyhláškou sezónne zamestnanie konkrétne ako:

  • 01 Rastlinná a živočíšna výroba, poľovníctvo a súvisiace činnosti
  • 02 Lesníctvo a ťažba dreva
  • 55 Ubytovanie
  • 56 Stravovanie a pohostinstvo
  • 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti
  • Ak sa chce uchádzač nechať zamestnať v niektorom z týchto odborov a ide o obyvateľov krajín mimo EÚ alebo Švajčiarska, musí disponovať pracovným vízom na tento príslušný účel.

Jednať sa môže o krátkodobé vízum s platnosťou do 90 dní, ale aj o povolenie charakteru dlhodobého, ktoré má platnosť viac ako 90 dní. Povolenie je vydávané najdlhšie na 6 mesiacov.

Zamestnávateľ potom musí záujemcovi o danú pozíciu predložiť štandardnú pracovnú zmluvu na dobu určitú, prípadne dohodu o pracovnej činnosti na dobu určitú, prípadne aspoň zmluvu o budúcej zmluve.

Týždenný pracovný čas je vždy stanovený na najmenej 15 hodín. Rovnako je potrebné, aby zamestnanec vždy za odvedenú prácu mal nárok na minimálnu mzdu v príslušnej výške, ktorá je riadne stanovená pre daný rok.

Ako požiadať o vízum pre sezónne zamestnanie

K vyplnenej žiadosti sa štandardne dokladá:

cestovný doklad
jedna fotografia
povolenie na zamestnanie
doklad o zabezpečení ubytovania
potvrdenie zamestnávateľa o dohodnutej výške mzdy
cestovné zdravotné poistenie
Za dlhodobé vízum je účtovaný poplatok vo výške 2 500 Kč. S vybavením potrebných víz vám rada pomôže agentúra IRS Czech, ktorá sa špecializuje na získavanie pracovníkov zo zahraničia.