Výhody a riziká zavedenia eura na slovenskom území

Inflácia a súčasné zdražovanie vedú veľa ľudí k myšlienke, či nenastal čas na prijatie eura. Volajú po ňom nielen spotrebitelia, ale aj podniky a niektorí poslanci. K prijatiu eura sa Česká republika zaviazala už pri vstupe do Európskej únie, kde ho k dnešnému dňu používa už 19 členských krajín.

Kurz mien niektorých krajín EÚ, napríklad kurz forint alebo kurz zloty, zažíva rovnako ako česká koruna pokles. Na druhú stranu výkyvy zažíva aj kurz libra a Veľká Británia sa od Brexitu stretáva s neobyčajne vysokou infláciou.

Výhody vstupu do eurozóny

Prijatie eura má svoje výhody aj nevýhody. Jednotná mena vyjadrí ceny tovaru a služieb v rovnakej menovej jednotke, čo umožní jednoduché porovnanie. Cestovanie by bolo pohodlnejšie a lacnejšie, pretože by nebolo nutné meniť pred každou cestou do zahraničia peniaze. O stabilitu eura sa stará Európska národná banka, čo však neznamená, že zabráni rastúcej inflácii.

Firmy obchodujúce so zahraničím by nemuseli brať pri plánovaní do úvahy vplyvy menového kurzu. Zároveň by znížili transakčné náklady. Záujem na zavedenie eura majú aj zahraničné firmy podnikajúce na území Českej republiky. Navyše so vstupom do eurozóny by sa mohla Česká republika podieľať na jej menovej politike.

Nevýhody vstupu do eurozóny

Prijatie eura so sebou nesie aj určité riziká. Strata samostatnej menovej politiky znamená zánik právomoci Českej národnej banky vykonávať autonómnu menovú politiku a tým aj kurzovú flexibilitu, ktorá je cenným vyrovnávacím momentom. Zapojenie do eurozóny by so sebou prinieslo nemalé počiatočné náklady, a to nielen v podobe splatenia kapitálu, ale aj na úpravu informačných systémov, precenenie tovaru, vyškolenie zamestnancov a ďalšie jednorazové úkony. Niektoré štáty eurozóny po zavedení eura pocítili zvýšenie inflácie.

Zavedenie eura v nasledujúcich rokoch nie je realistické. Ak by k nemu totiž malo dôjsť, vyžadovalo by to niekoľkoročné prípravy a pomerne veľké úspory.