Demolácia končí na katastrálnom úrade

Rokovania s úradmi nie je občas nič veľmi príjemné, ale je nevyhnutné pre to, aby ste sa vyhli postihu v podobe pokút alebo priestupkov a správnych konaní. U ukončenej demolácie to platí rovnako.

Koliesko po úradoch

Nemusíte sa báť. Pokiaľ si pre búracie práce najmete firmu, pravdepodobne za vás vybaví aj úradné záležitosti. Stačí jej odovzdať všetky dokumenty a dovoliť, aby konala vo vašom mene. Pri demolácii je to štandardný postup. Profesionáli už sú kovaní v tom, ako postupovať a úrady na druhú stranu osvedčené firmy poznajú. Je to jednoduché av cene balíčka služieb.

Búranie je totiž jedna vec, ale fyzickým odstránením stavby celý proces nekončí. Ak by ste zmeny nenahlásili na príslušné úrady, po čase by z toho mohol byť veľký problém, za ktorý by ste ručil vy aj vami zvolená firma. Obec musí mať prehľad o tom, ako sa mení územný plán z niekoľkých dôvodov. Môže ísť o aktuálne informácie o územnom pláne alebo o zmeny v rozvodoch.

Dva kroky

Ako prvé povedú vaše kroky (alebo poverených pracovníkov demolačnej firmy) na stavebný úrad. Tam je potrebné zaniesť všetky zmeny, ktoré boli pri demolácii vykonané. Vzhľadom na to, že povolenie sa vybavuje pred samotným búraním, ide len o formálnu záležitosť.

Druhá zastávka musí byť na katastrálnom úrade, kde musíte požiadať o odstránenie stavby z katastra nehnuteľností. Dom totiž fyzicky neexistuje, a tak sa musia záznamy aktualizovať, aby pri nahliadnutí zodpovedali skutočnosti. V niektorých prípadoch oba úrady čulo spolupracujú a zo stavebného oddelenia sami pošlú podklady na kataster, ale nie je to samozrejmosť.

Tým behanie po úradoch končí, pre istotu ale odporúčame schovať si kópie všetkých dokumentov a zálohovať informácie o samotnej demolácii, profesionálnom dohľade, uzatvorenej zmluvy, cenové výmery i potvrdení o zneškodnení odpadu a likvidácii sporných materiálov ako je azbest.